POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web és propietat de les guies de turisme autònomes Somnia Bisbe Molin i Joana Wilhem, amb NIF 46118651V i NIE X0861126Y, respectivament. Tots els serveis que oferim en PRIVATE CICERONE als nostres clients estan cuidats al detall i no podia ser menys la protecció de la seva privacitat. Per això complim estrictament amb la normativa vigent relativa a la protecció de dades. A continuació, trobaran informació detallada i ransparent sobre els nostres (I) Termes i Condicions d'Ús de la Web, (II) el Tractament que realitzem de les Dades Personals dels nostres usuaris i (III) la nostra Política de Cookies.

Termes i condicions d'ús


La nostra pàgina web és de caràcter informatiu. Per això l'accés i utilització de la mateixa és lliure i totalment gratuïta. El visitant, pel mer fet d'accedir a la nostra pàgina web tindrà la condició d'usuari. Com a tal, s'entén que accepta les condicions d'ús vigents en tot moment, que podrà trobar fàcilment en la part inferior de la web. A més, es compromet a complir rigorosament quant es disposi en el present text de Política de Privacitat i en les normes que siguin aplicable.

Els continguts de la web pertanyen a PRIVATE CICERONE SL, com a propietària d'aquesta. Per aquesta raó l'usuari només estarà autoritzat a visionar el contingut o a realitzar una còpia per a ús exclusivament personal, però en cap cas, excepte autorització prèvia del titular de la web, l'usuari podrà utilitzar o replicar el contingut en un altre lloc web o en un altre mitjà de difusió. El contingut exposat per mitjà de la web en cap cas es pot considerar com una cessió de drets de propietat intel·lectual o industrial als usuaris que accedeixin a aquesta.

El titular de la web es reserva el dret a efectuar lliurement aquells canvis que consideri convenients, podent afegir o eliminar continguts.

Tractament de Dades Personals

El nostre lloc web únicament recapta i tracta dades personals de tipus identificació (dades personals i correu electrònic) d'aquells usuaris que de manera voluntària ens comuniquin aquestes dades per mitjà de l'apartat «Contacte». Aquesta informació de caràcter personal tan sols la utilitzem per a mantenir comunicació amb l'usuari o complir amb l'encàrrec professional sol·licitat per un client per mitjà de la nostra web. No comunicarem a tercers les seves dades personals que ens hagi facilitat, tret que sigui imprescindible per a realitzar el servei sol·licitat pel client en ser prestat també per un tercer, havent-hi abans sol·licitat autorització a l'usuari per a cedir aquestes dades al tercer en qüestió (Ex. Restaurant, Museu, Xofer…). En cap cas recaptarem ni tractarem dades personals catalogades com a especials, és a dir, dades que identifiquin la ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creences religioses o origen racial o ètnic dels nostres usuaris i/ o clients. Les dades personals seran protegides amb la diligència mes gran possible, de la mateixa forma que assegurem la nostra pròpia informació confidencial, sent el responsable del tractament la societat PRIVATE CICERONE, SL. Les dades personals proporcionades pels usuaris només es conservaran mentre duri la comunicació o la relació professional amb aquell. Una vegada la vinculació entre l'usuari i PRIVATE CICERONE deixi d'existir o no es tingui constància de la intenció de l'usuari de reprendre el contacte en un futur pròxim, les dades personals seran eliminats. L'informem que, d'acord amb la legalitat vigent, té reconeguts una sèrie de drets relacionats amb la protecció de les seves dades personals que podrà exercir contactant amb nosaltres en el següent correu electrònic: privatecicerone@gmail.com

Aquests drets són els següents
 • Dret de revocació del consentiment

  En qualsevol moment podrà revocar el consentiment que ens va prestar perquè tractéssim les seves dades personals.

 • Dret d'accés

  Té dret a conèixer si estem tractant dades personals seves. Per això, podrà sol·licitar que li confirmem si estem tractant dades personals que el concerneixen i tenir accés a aquestes dades.

 • Dret de rectificació

  Té dret sol·licitar que modifiquem les seves dades personals quan no siguin exactes o que ampliem la informació quan aquesta resulti incompleta.

 • Dret de supressió

  Té dret a sol·licitar que eliminem les seves dades personals quan ja no es necessitin per a allò per què van ser obtinguts o per qualsevol altra raó.

 • DDret de limitació del tractament

  Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals. Una vegada exercida la limitació no podrem tractar les seves dades, únicament conservar-los.

 • Dret a la portabilitat

  Té dret a sol·licitar que li lliurem les dades personals que obren en el nostre poder en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per a poder transmetre-ho a un nou responsable.

 • Dret d'oposició

  Té dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament d'aquelles dades basades en interès legítim, és a dir no basats en el consentiment, llei o contracte.

Política de Cookies

L'informem que en la nostra pàgina web utilitzem cookies. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de monitorar les activitats de l'usuari mentre navega.

Mitjançant l'ús de les cookies podem conèixer múltiples detalls de l'activitat de l'usuari mentre visita la nostra web: lloc d'accés, sistema operatiu, temps de connexió, pàgines visitades i altra informació relativa al comportament de l'usuari en internet. Per a no afectar la intimitat dels nostres usuaris, utilitzem cookies que identifiquen el seu ordinador i el relacionen amb un usuari de manera anònima. En cap cas utilitzem cookies que identifiquin als usuaris o que recaptin qualsevol altra dada de tipus personal.